امروز 29 آذر ماه 1393 ساعت 03:01

به منظور ترویج فرهنگ اسلامی تحصیل دانش در مقاطع آموزش عالی پذیرش بدون کنکور دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ویژه داوطلبان دختر 

جهت ثبت نام به اطلاعیه پذیرش دانشجو یا سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید.

 فرصتی بی نظیر برای ادامه تحصیل مادران خانه دار                        تلفن 33649263    داخلی107

                      دریافت فایل تبلیغ رادیویی

پژوهش نیبتئر797پیشرفت5848547854854524524252شش آیین زندگی548485454خوب باشاستراحت مزدتغییر58683685385522357452745بخشش654854785456عزت نفس75274527452قبلذرثقلرقثنتاابلکارفرهنگیفلسفه652965959418548845